Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookies, czyli jak chronię Twoje dane

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga me and baby blog pod adresem:

 https://mebabyblog.wordpress.com

Właścicielem bloga jest Patrycja Mojżesz

Kontakt pod adresem:

meandbabyblog@gmail.com

Właściciel bloga jest administratorem danych.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – właściciel bloga, osoba czuwająca nad prawidłowym działaniem bloga oraz chroniąca osobowe.
 • Blog– blog dostępny pod adresem  https://mebabyblog.wordpress.com na platformie WordPress.
 • Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna) korzystający z zasobów bloga.
 • Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępny na niej formularz kontaktowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest wyłącznie Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi. Dane przekazane Administratorowi w pozostawienia komentarza przetwarzane są w celu poznania opinii Użytkownika na temat danego artykułu. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
 4. Administrator gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 5. Podawanie danych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne. W chwili odmówienia ich udostępnienia mogą zostać ograniczone niektóre funkcje dostępne na blogu.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie WordPress. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:
 10. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 11. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 12. prawo do przenoszenia danych;
 13. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu,jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 14. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

GWARANCJA POUFNOŚCI DANYCH

Gwarantuję Ci, że przekazane dane poprzez kontakt e-mail i formularz kontaktowy, będą chronione w należyty sposób i dołożę starań, by nie trafiły one w ręce osób niepowołanych. Nie będą one również nikomu przekazywane, odsprzedawane ani wykorzystywane w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Sprzęt techniczny z którego korzystam jest dostępny wyłącznie dla mnie oraz jest odpowiednio zabezpieczony programem antywirusowym.

SYSTEM KOMENTARZY I FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. W celu zapewnienia szybkiego kontaktu oraz wyrażenia swojej opinii o stronie i przeczytanym artykule, dostępna jest opcja komentowania oraz formularz kontaktowy.
 2. Do prawidłowego i łatwego wyrażania opinii na blogu, korzystam z systemu komentarzy na wordpress.
 3. Użytkownik dodając komentarz na blogu akceptuje politykę prywatności i wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy wordpress zgodnie z jego polityką prywatności.
 4. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu.
 5. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie wordpress.
 6. Korzystając z próby kontaktu poprzez formularz kontaktowy, oświadczasz, że dobrowolnie przekazujesz swoje dane (imię, e-mail) w celu zapytania.
 7. Podane dane są chronione i znajdują się również w plikach serwera.
 8. LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Dostępu do nich nie mają również osoby niepowołane, a zbierane są w celu poprawnego administrowania stroną
 6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane przez Użytkownika w ramach jego aktywności na blogu:

 1. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie postu;
 2. widget Instagram, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, zaobserwowanie konta na Instagramie, polubienie postu oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie postu;
 3. FUNKCJE SPOŁECZNOŚCIOWE, CZYLI PRZYCISKI UDOSTĘPNIANIA

W celu ułatwienia odwiedzającym podzielenia się wpisem na blogu, umożliwiam korzystanie z funkcji społecznościowych tj.: udostępnianie, polubienia, udostępnianie, podgląd moich profili społecznościowych oraz możliwość ich subskrypcji. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies danych firm.

Należą do nich Facebook, Twitter, Instagram.

 •  POSTY SPONSOROWANE
 1. Na blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji rzeczy w różnych dziedzinach, a także wpisy dotyczące tematów, które mnie interesują.
 2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu w postaci recenzji produktu wraz z umieszczonym logo firmy, które przekazało ją do recenzji. Wpisy inspirowane najczęściej zawierają podlinkowane słowa przekierowujące na konkretną stronę, najczęściej zleceniodawcy.
 3. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
 4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
 5. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanego kosmetyku;
 6. strony firmy, które przekazało produkt do recenzji;
 • ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możliwe są zmiany w Polityce prywatności, których będą wymagały zmiany na blogu oraz wymogi prawne.